Напрямки діяльності


Основними напрямками діяльності
ДП «Білокоровицький лісгосп» відповідно до Статуту є:

 

 • Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.
 • Організація лісонасінневої справи і лісових розсадників, вирощування декоративного посадкового матеріалу .
 • Збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують , що виконують захисні , водоохоронні , санітарно-гігієнічні , оздоровчі та рекреаційні функції.
 • Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень, притягнення до адміністративної відповідальності лісопорушників і стягнення з них збитків.
 • Порушення відповідно до законодавства питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушення лісового законодавства, законодавства про мисливське господарство та полювання.
 • Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.
 • Облік лісових користувань.
 • Забезпечення проведення лісового і мисливського упорядкування, збереження в господарстві лісовпорядного, мисливськовпорядчого, картографічного та статистичного матеріалів.
 • Переробка деревини, виготовлення виробів із деревини. Виробництво продукції та товарів народного споживання .
 • Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.
 • Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин .
 • Охорона лісів та лісонасаджень.
 • Ведення обліку мисливської фауни і реєстрація всіх змін в його складі.
 • Вивчення мисливської фауни з метою найбільш раціонального її використання , утримання окремих мисливських тварин , вилучення з природного середовища , в штучно створених напіввільних умовах (вольєрах).
 • Проведення протягом всього року винищення бродячих собак, котів, шкідливих птахів, а також регулювання чисельності лисиць, вовків.
 • Ведення відстрілу диких тварин в порядку селекційного відбору та відстрілу тварин з метою наукових досліджень .
 • Постійний контроль за ветеринарним та радіаційним станом угідь .
 • Взаємодія із засобами масової інформації з питань висвітлення з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства.
 • Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень; залучення громад кості до справи відтворення та охорони лісів.
 • Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.
 • Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва.
 • Здійснення внутрішньо та зовнішньо-економічної діяльності на комерційної основі з метою одержання прибутку; співробітництво з національними, міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття в установах банків рахунків в національній та іноземній валюті.
 • Торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв.
  • Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення.
  • Реалізація у межах своєї компетенції державної політики з питань кадрової роботи, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників за рахунок власних коштів та коштів державного бюджету .
 • Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної готовності.
 • Організація розгляду звернень громадян з питань , що належать до їх компетенції, забезпечення у межах своїх повноважень виявлення та усунення причин що породжують скарги громадян.
 • Впровадження заходів щодо вдосконалення охорони праці на підприємстві, безпечного його ведення в умовах радіоактивного забруднення.
 • Забезпечення , вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій.
 • Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.
 • Здійснення заходів щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства.

 

Обсуждение закрыто.